Iedereen wil conditie! Behalve.....
Conditie! Zo’n lekker positief woord. Iets wat we allemaal wel willen hebben. Iets wat veel mensen nastreven, waar ze hard voor werken. Er wordt zelfs gericht op getraind; de zogenaamde conditietraining.


Onder conditie wordt verstaan: “de door fysieke en psychische factoren gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen”.

Als iemand een “chronische conditie” heeft wordt er niet bedoeld dat iemand continue zo lekker fit is, voortdurend PR’s loopt of iedere wedstrijd in de top 5 eindigt. Welnee. Dat woordje “chronisch” maakt de conditie een stuk minder positief. Als een conditie chronisch is, dan horen daar vaak minder leuke woorden bij. Vermoeidheid bijvoorbeeld.

Een chronische conditie met bijbehorende vermoeidheid.... Het gaat vaak samen met ziekten als fibromyalgie, ME, Reuma, Crohn, maar ook met de overgang, wat geen ziekte is maar veel vrouwen in de overgang voelen het wel zo.

Vermoeidheid is een van de meest invaliderende klachten. Het kan ervoor zorgen dat iemand in een sociaal isolement komt. En het is moeilijk te doorbreken. Het levert een vicieuze cirkel op. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar bewegen bij mensen met een chronische conditie. Het zou een positief effect hebben. Alleen is deze groep mensen vaak te vermoeid of hebben ze teveel pijn om lichamelijke activiteiten te ondernemen. En ook als je door bijvoorbeeld medicatie je weer iets beter gaat voelen is het moeilijk om het bewegen op te pakken. Doordat je lijf ongetraind is krijg je misschien meer spierpijn en is de precaire balans die je net bereikt had weer compleet verstoord. Terwijl je juist weer voldoende energie om je sociale leven weer een beetje op te pakken. En dat is ook heel belangrijk, want dat zorgt ervoor dat je niet in een isolement komt.

Maar hoe kan die vicieuze cirkel nou echt doorbroken worden? Door ervoor te zorgen dat je lijf zo optimaal mogelijk functioneert, ondanks je huidige gezondheidstoestand. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van Bowentherapie. Door Bowentherapie zal spanning in het lijf naar het normale niveau gebracht worden. De doorbloeding zal verbeteren en je lijf wordt aangemoedigd om te herstellen waar nodig. Door dit herstel zal je energiehuishouding ook verbeteren, omdat je lijf de energie weer veel beter kan verdelen. En dat is de eerste stap om van jouw chronische conditie weer conditie te maken.


Terug naar overzicht